Anabole steroïden hebben een aanzienlijke aantrekkingskracht op mensen die streven naar fysieke perfectie. Maar ze brengen ook serieuze risico's met zich mee, waaronder voor het hart. Het monitoren van de hartgezondheid bij mensen die steroïden gebruiken is daarom van vitaal belang. Het hartfilmpje, in medische termen elektrocardiografie (ECG), speelt een cruciale rol in dit proces door het detecteren van mogelijke hartcomplicaties en het beoordelen van de schade die anabole steroïden op het hart kunnen veroorzaken.

Het hart is een spier en net zoals elke andere spier in het lichaam kan het worden beïnvloed door gebruik van anabolen. Anabole steroïden kunnen hypertrofie veroorzaken, waarbij het hartweefsel groter wordt als direct effect van de middelen maar ook als reactie op de verhoogde belasting van het hart door sporten of een hogere bloeddruk. Dit kan leiden tot een verdikking van de hartwand en problemen met de pompfunctie van het hart. Daarnaast kunnen hartritmestoornissen ontstaan die potentieel fataal kunnen zijn.

In de HAARLEM-studie, ons wetenschappelijk onderzoek waarbij wij de gezondheidsschade van anabolengebruik bij 100 mannen in kaart brachten, werden hartfilmpjes gemaakt bij alle deelnemers vóór, tijdens en na een kuur met anabole steroïden. We zagen daar dat bij vrijwel iedereen de hartfrequentie steeg tijdens het gebruik, de index voor de hartspierdikte toenam, en in enkele gevallen er ook overbelasting van het hart waarneembaar was. Verder veranderde de elektrische geleiding van het hart in die mate dat zich een beperkt maar toegenomen risico aftekende op ernstige ritmestoornissen en acute hartdood.

Voor het bewaken van de hartgezondheid komt elektrocardiografie in beeld. Een ECG (hartfilmpje) is een niet-invasieve test die de elektrische activiteit van het hart registreert en grafisch weergeeft. De test omvat het plaatsen van elektroden op de huid van de borst en de buik waardoor elektrische signalen die het hart genereert, worden opgevangen en geanalyseerd. Het resulterende ECG-patroon biedt waardevolle informatie over de hartslag, hartritme en eventuele afwijkingen in de elektrische activiteit van het hart.

Een ECG kan afwijkingen detecteren die anders mogelijk onopgemerkt blijven. Dit komt omdat subtiele veranderingen in het hartritme of veranderingen in de hartspier kunnen ontstaan zonder ook maar enige klachten te veroorzaken. Veranderingen in het normale ECG-patroon kunnen wijzen op hypertrofie van de hartspier, abnormale hartritmes of andere problemen die direct of indirect verband houden met steroïden. Door deze veranderingen vroegtijdig te identificeren, kunnen we proactief ingrijpen om verdere schade te voorkomen.

Het interpreteren van ECG-resultaten vereist deskundigheid en ervaring, en daarom is het aan te raden dat mensen die anabole steroïden gebruiken, regelmatig worden gecontroleerd door de professionals van de Android Health Clinic. Zij kunnen de resultaten beoordelen, vergelijken met eerdere hartfilmpjes, herkennen de afwijkingen die voorkomen bij anabole steroïden, en kunnen gepaste maatregelen aanbevelen. Deze omvatten mogelijk medicatie, veranderingen in leefstijl, of in sommige gevallen zelfs stoppen met het gebruik van anabole steroïden.

Als er twijfel is over de bevindingen van het ECG, of als er afwijkingen gezien worden waar meer duidelijkheid over gewenst is, kan het zinvol zijn om het hart nog beter in kaart te brengen met een hartecho, ook wel echocardiografie. Dit is een techniek waarbij het hart kan worden afgebeeld door middel van geluidsgolven en waarbij de precieze wanddikte en pompfunctie van het hart gemeten kunnen worden. Ook dit onderzoek kan uitgevoerd worden in de Android Health Clinic.

Wil je een hartfilmpje maken? Dat kan zonder verwijzing bij ons.

Boek een hartfilmpje (ECG)